ورق سیاه 3 فولاد 6000*1500 | ST37

  • کد محصول 6xowx9
  • سایز 1250*1250
  • محل تحویل بنگاه
احمد قنادی
سرپرست فروش - داخلی 205
02154831
علی محمد علیها
کارشناس فروش - داخلی 204
02154831
امیر محمد علیها
سرپرست خرید - داخلی 206
02154831
علی مظاهری
کارشناس فروش - داخلی 202
02154831
حبیب الهامی
کارشناس فروش - داخلی 208
02154831
محمد جلالی
کارشناس فروش - داخلی 207
02154831
امیر حسام بشتام
کارشناس فروش - داخلی 203
02154831
مازیار جهانی
کارشناس فروش - داخلی 214
02154831
نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت
ورق سیاه 3 فولاد 6000*1500 | ST37 ورق 1250*1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد 6000*1500 | ST37 ورق 1250*1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد 2500*1250 شیت ST37 ورق 1250*1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد 1000*2000 شیت ST37 ورق 1250*1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 گیلان 1000*2000 شیت ST37 ورق 1250*1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 ورق 1250*1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 ورق 1250*1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 ورق 1250*1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 ورق 1250*1250 بنگاه تماس بگیرید