ناودانی 16 طول 6 متری

  • کد محصول le1vur
  • سایز 6
  • محل تحویل بنگاه
احمد قنادی
سرپرست فروش - داخلی 205
02154831
علی محمد علیها
کارشناس فروش - داخلی 204
02154831
امیر محمد علیها
سرپرست خرید - داخلی 206
02154831
علی مظاهری
کارشناس فروش - داخلی 202
02154831
حبیب الهامی
کارشناس فروش - داخلی 208
02154831
محمد جلالی
کارشناس فروش - داخلی 207
02154831
امیر حسام بشتام
کارشناس فروش - داخلی 203
02154831
مازیار جهانی
کارشناس فروش - داخلی 214
02154831
نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت
ناودانی 16 طول 6 متری ناودانی 6 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 18 طول 12 متری ناودانی 6 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 16 طول 6 متری ناودانی 6 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 14 طول 12 متری ناودانی 6 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 18 طول 12 متری ناودانی 6 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 18 طول 6 متری ناودانی 6 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 16 طول 12 متری ناودانی 6 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 16 طول 6 متری ناودانی 6 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 14 طول 12 متری ناودانی 6 بنگاه تماس بگیرید