تیرآهن 24 – 370 کیلوگرم

  • کد محصول le1vur
  • سایز 24
  • برند ذوب آهن
  • محل تحویل بنگاه
  • وزن تقریبی 370 کیلوگرم
احمد قنادی
سرپرست فروش - داخلی 205
02154831
علی محمد علیها
کارشناس فروش - داخلی 204
02154831
امیر محمد علیها
سرپرست خرید - داخلی 206
02154831
علی مظاهری
کارشناس فروش - داخلی 202
02154831
حبیب الهامی
کارشناس فروش - داخلی 208
02154831
محمد جلالی
کارشناس فروش - داخلی 207
02154831
امیر حسام بشتام
کارشناس فروش - داخلی 203
02154831
مازیار جهانی
کارشناس فروش - داخلی 214
02154831
نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت
تیرآهن 24 – 370 کیلوگرم تیر آهن 24 بنگاه ذوب آهن تماس بگیرید
تیرآهن 30 – 505 کیلوگرم تیر آهن 24 بنگاه ذوب آهن تماس بگیرید
تیرآهن 27 – 435 کیلوگرم تیر آهن 24 بنگاه ذوب آهن تماس بگیرید
تیرآهن 24 – 370 کیلوگرم تیر آهن 24 بنگاه ذوب آهن تماس بگیرید
تیرآهن 22 – 315 کیلوگرم تیر آهن 24 بنگاه ذوب آهن تماس بگیرید
تیرآهن 20 – 270 کیلوگرم تیر آهن 24 بنگاه ذوب آهن تماس بگیرید
تیرآهن 18 – 225 کیلوگرم تیر آهن 24 بنگاه ذوب آهن تماس بگیرید
تیرآهن 16 – 190 کیلوگرم تیر آهن 24 بنگاه ذوب آهن تماس بگیرید
تیرآهن 14 – 155 کیلوگرم تیر آهن 24 بنگاه ذوب آهن تماس بگیرید