قیمت ناودانی

ناودانی از خانواده پروفیل به شکل U می باشد که کاربرد های مختلف و در اندازه های متفاوت تولید و عرضه می شود که به 2 دسته کلی پرسی و فابریک تقسیم می شود، ناودانی را می توان به 2 دسته ساده و نیز مشبک شده نیز تقسیم بندی نمود.

قیمت ناودانی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ناودانی 18 طول 12 متری ناودانی 12 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 16 طول 6 متری ناودانی 6 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 14 طول 12 متری ناودانی 12 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 18 طول 12 متری ناودانی 12 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 18 طول 6 متری ناودانی 6 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 16 طول 12 متری ناودانی 12 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 16 طول 6 متری ناودانی 6 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 14 طول 12 متری ناودانی 12 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 14 طول 6 متری ناودانی 6 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 12 طول 6 متری ناودانی 12 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 10 طول 12 متری ناودانی 12 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 10 طول 6 متری ناودانی 6 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 8 طول 12 متری ناودانی 12 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 8 طول 6 متری ناودانی 6 بنگاه تماس بگیرید
محصول عمومی پروفیل 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه تماس بگیرید