قیمت ورق

ورق به لحاظ تقسیم بندی و نوع به انواع آلیاژ آلومینیوم، فولادی (مورد استفاده برای ساختمان)، فولادی (ضد زنگ)  و غیره است و به لحاظ سطح به انواع خش دار، آجدار، صاف و غیره تقسیم بندی می شود.

قیمت ورق
تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 ماه پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق سیاه 3 فولاد 6000*1500 | ST37 ورق 1250*1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد 2500*1250 شیت ST37 ورق 2500*1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد 1000*2000 شیت ST37 ورق 1000*2000 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 گیلان 1000*2000 شیت ST37 ورق 1000*2000 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 ورق 1500 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 ورق 1000 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 ورق 1500 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 ورق 1000 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی قرمز ضخامت 0.5 رول 1250 مبارکه ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی سفید ضخامت 0.5 رول 1250 مبارکه ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی نارنجی ضخامت 0.5 رول 1250 مبارکه ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی پرتقالی ضخامت 0.5 رول 1250 مبارکه ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی قهوه ای ضخامت 0.5 رول 1250 مبارکه ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی آبی ضخامت 0.5 رول 1250 مبارکه ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی آبی ضخامت 0.5 رول 1250 هفت الماس ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی قرمز ضخامت 0.5 رول 1250 هفت الماس ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی سفید ضخامت 0.5 رول 1250 هفت الماس ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی نارنجی ضخامت 0.5 رول 1250 هفت الماس ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی پرتقالی ضخامت 0.5 رول 1250 هفت الماس ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی سبز ضخامت 0.5 رول 1250 هفت الماس ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی سبز ضخامت 0.48 رول 1250 فولاد بهمن ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی سبز روشن ضخامت 0.48 رول 1250 فولاد بهمن ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی سفید ضخامت 0.48 رول 1250 فولاد بهمن ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی قرمز ضخامت 0.48 رول 1250 فولاد بهمن ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی آبی ضخامت 0.48 رول 1250 فولاد بهمن ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی زرد ضخامت 0.48 رول 1250 فولاد بهمن ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی نارنجی ضخامت 0.48 رول 1250 فولاد بهمن ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی قهوه ای سوخته ضخامت 0.48 رول 1250 فولاد بهمن ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی قهوه ای روشن ضخامت 0.48 رول 1250 فولاد بهمن ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی قرمز ضخامت 0.5 رول 1250 سمنان ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی سفید ضخامت 0.5 رول 1250 سمنان ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی نارنجی ضخامت 0.5 رول 1250 سمنان ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق رنگی آبی ضخامت 0.5 رول 1250 سمنان ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
رول استیل ضخامت 0/39 گرید 304 ورق استنلس استیل 1000 بنگاه تایوان تماس بگیرید
رول استیل ضخامت 0/38 گرید ۴۳۰ ورق استنلس استیل 1000 بنگاه تایوان تماس بگیرید
رول استیل ضخامت 0/34 گرید ۴۳۰ ورق استنلس استیل 1000 بنگاه تایوان تماس بگیرید
رول استیل ضخامت 0/33 گرید ۴۳۰ ورق استنلس استیل 1000 بنگاه تایوان تماس بگیرید
رول استیل ضخامت 0/29 گرید ۴۳۰ ورق استنلس استیل 1000 بنگاه تایوان تماس بگیرید
رول استیل ضخامت 0/28 گرید ۴۳۰ ورق استنلس استیل 1000 بنگاه تایوان تماس بگیرید
رول استیل ضخامت 0/27 گرید ۴۳۰ ورق استنلس استیل 1220 بنگاه تایوان تماس بگیرید
رول استیل ضخامت 0/24 گرید ۴۳۰ ورق استنلس استیل 1000 بنگاه تایوان تماس بگیرید
رول استیل ضخامت 0/23 گرید 430 ورق استنلس استیل 1000 بنگاه تایوان تماس بگیرید
محصول عمومی پروفیل 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه تماس بگیرید