قیمت میلگرد

میلگرد میله ای از جنس فولاد که ابعاد و اندازه های مختلفی دارد و برای استحکام بنا با بتن ریزی مورد استفاده قرار می گیرد. بتن از استحکام بالایی برخوردار است و به نیرویی بسیار قوی برای خورد شدن نیاز دارد، اما بتن در برابر نیرو های کششی ضعیف است و همینطور نیرو های چرخشی که میگرد به بتن کمک می کند که در این مواقع از سازه محافظت کند.

قیمت میلگرد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ماه پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 32 حسن رود a3 میلگرد 32 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 25 حسن رود a3 میلگرد 25 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 22 حسن رود a3 میلگرد 22 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 20 حسن رود a3 میلگرد 20 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 18 حسن رود a3 میلگرد 18 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 16 حسن رود a3 میلگرد 16 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 14 حسن رود a3 میلگرد 14 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 12 حسن رود a3 میلگرد 12 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 10 حسن رود a2 میلگرد 10 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 8 حسن رود a2 میلگرد 8 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد ساده 6/5 امیراباد میلگرد 6/5 کارخانه اميراباد تماس بگیرید
میلگرد ساده 6/5 نطنز کشش میلگرد 6/5 کارخانه نطنز كشش تماس بگیرید
میلگرد ساده 6/5 کلاف ابهر کشش میلگرد 6/5 کارخانه كلاف ابهر كشش تماس بگیرید
محصول عمومی پروفیل 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه تماس بگیرید