قیمت پروفیل

پروفیل در ابتدا برای کاهش هزینه و راحتی کار و کمتر کردن نوع مصالح و جوشکاری ابداع شد و به جای استفاده از مصالح با نوع های متفاوت و جوشکاری اضافی می توان از پروفیل استفاده نمود. کلمه پروفیل به معنای نیم رخ بوده و به مصالحی گفته می شود با سطح مقطع های ثابت و طول هایی متغیر.

قیمت پروفیل
تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 ماه پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
پروفیل استیل ۳۰۴ ضخامت 1 عرض ۲۰*۲۰ میلیمتر پروفیل 6 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل استیل ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ عرض ۲۰*۲۰ میلیمتر پروفیل 6 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل استیل ۳۰۴ ضخامت ۱ عرض ۲۰*۳۰ میلیمتر پروفیل 6 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل استیل۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ عرض ۲۰*۳۰ میلیمتر پروفیل 6 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل استیل ۳۰۴ ضخامت 1 عرض ۳۰*۳۰ میلیمتر پروفیل 6 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل استیل ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ عرض ۳۰*۳۰ میلیمتر پروفیل 6 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل استیل ۳۰۴ ضخامت ۱ عرض ۴۰*۴۰ میلیمتر پروفیل 6 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل استیل ۳۰۴ ضخامت ۲ عرض ۴۰*۸۰*۲ میلیمتر پروفیل 6 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل 20*30 ضخامت 0.67 پروفیل 20*20 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل 25*25 ضخامت 2 پروفیل 20*20 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل 25*25 ضخامت 0.8 پروفیل 20*20 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل 25*25 ضخامت 0.78 پروفیل 20*20 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل 25*25 ضخامت 0.7 پروفیل 20*20 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل 25*25 ضخامت 0.67 پروفیل 20*20 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 2 پروفیل 20*20 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 1.1 پروفیل 20*20 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 0.9 پروفیل 20*20 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 0.8 پروفیل 20*20 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 0.67 پروفیل 20*20 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل 10*20 ضخامت 1.5 پروفیل 10*20 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل 10*20 ضخامت 0.8 پروفیل 10*20 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل 10*20 ضخامت 0.78 پروفیل 10*20 بنگاه تماس بگیرید
محصول عمومی پروفیل 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه تماس بگیرید