قیمت نبشی

وظیفه و کار اصلی نبشی اتصال عناصر به یک دیگر است برای مثال اتصال ستون ها به پل و یا برای اتصال فونداسیون به ستون ها و یا اتصال بیم های باربر به تیر آهن و همینطور برای ساخت خرپا از نبشی استفاده می شود. نبشی به دو دسته پرسی و فابریک تقسیم بندی می شود.

قیمت نبشی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نبشی 100*100 سایز 10 نبشی 10 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 100*100 سایز 8 نبشی 8 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 80*80 سایز 8 نبشی 8 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 80*80 سایز 7 نبشی 7 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 80*80 سایز 6 نبشی 6 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 75*75 سایز 6 نبشی 6 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 75*75 سایز 5 نبشی 5 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 70*70 سایز 7 نبشی 7 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 70*70 سایز 6 نبشی 6 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 70*70 سایز 5 نبشی 5 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 60*60 سایز 6 نبشی 6 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 60*60 سایز 5 نبشی 5 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 60*60 سایز 4 نبشی 4 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 50*50 سایز 6 نبشی 6 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 50*50 سایز 5 نبشی 5 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 50*50 سایز 4 نبشی 4 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 50*50 سایز 3 نبشی 5 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 45*45 سایز 5 نبشی 5 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 45*45 سایز 4 نبشی 4 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 45*45 سایز 3 نبشی 3 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 40*40 سایز 4 نبشی 4 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 40*40 سایز 3 نبشی 3 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 40*40 سایز 2.5 نبشی 2.5 بنگاه تماس بگیرید
محصول عمومی پروفیل 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه تماس بگیرید