نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق سیاه 3 فولاد 6000*1500 | ST37 ورق 1250*1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد 2500*1250 شیت ST37 ورق 2500*1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد 1000*2000 شیت ST37 ورق 1000*2000 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 گیلان 1000*2000 شیت ST37 ورق 1000*2000 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 ورق 1500 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 ورق 1000 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 ورق 1500 بنگاه تماس بگیرید
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق سیاه 3 فولاد 6000*1500 | ST37 ورق 1250*1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد 2500*1250 شیت ST37 ورق 2500*1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد 1000*2000 شیت ST37 ورق 1000*2000 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 گیلان 1000*2000 شیت ST37 ورق 1000*2000 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 ورق 1500 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 ورق 1000 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 ورق 1500 بنگاه تماس بگیرید
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 32 حسن رود a3 میلگرد 32 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 25 حسن رود a3 میلگرد 25 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 22 حسن رود a3 میلگرد 22 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 20 حسن رود a3 میلگرد 20 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 18 حسن رود a3 میلگرد 18 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 16 حسن رود a3 میلگرد 16 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 14 حسن رود a3 میلگرد 14 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 12 حسن رود a3 میلگرد 12 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
تیرآهن 30 – 505 کیلوگرم تیر آهن 30 بنگاه ذوب آهن تماس بگیرید
تیرآهن 27 – 435 کیلوگرم تیر آهن 27 بنگاه ذوب آهن تماس بگیرید
تیرآهن 24 – 370 کیلوگرم تیر آهن 24 بنگاه ذوب آهن تماس بگیرید
تیرآهن 22 – 315 کیلوگرم تیر آهن 22 بنگاه ذوب آهن تماس بگیرید
تیرآهن 20 – 270 کیلوگرم تیر آهن 20 بنگاه ذوب آهن تماس بگیرید
تیرآهن 18 – 225 کیلوگرم تیر آهن 18 بنگاه ذوب آهن تماس بگیرید
تیرآهن 16 – 190 کیلوگرم تیر آهن 16 بنگاه ذوب آهن تماس بگیرید
تیرآهن 14 – 155 کیلوگرم تیر آهن 14 بنگاه ذوب آهن تماس بگیرید
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
پروفیل استیل ۳۰۴ ضخامت 1 عرض ۲۰*۲۰ میلیمتر پروفیل 6 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل استیل ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ عرض ۲۰*۲۰ میلیمتر پروفیل 6 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل استیل ۳۰۴ ضخامت ۱ عرض ۲۰*۳۰ میلیمتر پروفیل 6 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل استیل۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ عرض ۲۰*۳۰ میلیمتر پروفیل 6 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل استیل ۳۰۴ ضخامت 1 عرض ۳۰*۳۰ میلیمتر پروفیل 6 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل استیل ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ عرض ۳۰*۳۰ میلیمتر پروفیل 6 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل استیل ۳۰۴ ضخامت ۱ عرض ۴۰*۴۰ میلیمتر پروفیل 6 بنگاه تماس بگیرید
پروفیل استیل ۳۰۴ ضخامت ۲ عرض ۴۰*۸۰*۲ میلیمتر پروفیل 6 بنگاه تماس بگیرید
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ناودانی 18 طول 12 متری ناودانی 12 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 16 طول 6 متری ناودانی 6 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 14 طول 12 متری ناودانی 12 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 18 طول 12 متری ناودانی 12 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 18 طول 6 متری ناودانی 6 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 16 طول 12 متری ناودانی 12 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 16 طول 6 متری ناودانی 6 بنگاه تماس بگیرید
ناودانی 14 طول 12 متری ناودانی 12 بنگاه تماس بگیرید
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نبشی 100*100 سایز 10 نبشی 10 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 100*100 سایز 8 نبشی 8 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 80*80 سایز 8 نبشی 8 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 80*80 سایز 7 نبشی 7 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 80*80 سایز 6 نبشی 6 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 75*75 سایز 6 نبشی 6 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 75*75 سایز 5 نبشی 5 بنگاه تماس بگیرید
نبشی 70*70 سایز 7 نبشی 7 بنگاه تماس بگیرید
کارشناس های بازار آهن
دسترسی سریع به کارشناس های بازار آهن از بخش ذیل امکان پذیر است
احمد قنادی
سرپرست فروش - داخلی 205
02154831
علی محمد علیها
کارشناس فروش - داخلی 204
02154831
امیر محمد علیها
سرپرست خرید - داخلی 206
02154831
علی مظاهری
کارشناس فروش - داخلی 202
02154831
حبیب الهامی
کارشناس فروش - داخلی 208
02154831
محمد جلالی
کارشناس فروش - داخلی 207
02154831
امیر حسام بشتام
کارشناس فروش - داخلی 203
02154831
مازیار جهانی
کارشناس فروش - داخلی 214
02154831
ما با شما تماس میگیریم
کافیست فرم های زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم

تحریریه استیل آنلاین

مشاهده بیشتر